Abluka Ne Demek? Anlamı Nedir?

Minex Partner ile Kripto Kazanmaya Başla!
  • Cloud Mining: Sunucu barındırma, elektrik masrafı gibi kalemlerle ilgilenmeden bu işi sizin için yapan şirketlerden işlemci gücü satın alınarak yapılan madencilik türüne verilen isimdir. Günümüzde eski popülerliğini yitirmiştir.

dewadam

Er


0.00000004
  • 0.00000001  
  • #1
Kopya İçerik Paylaşımı Yasak
Abluka, bir düşman ülkenin kıyılarına ge*milerin yanaşmasını engelleyerek, o ülkeye gerekli besin maddelerinin ve her çeşit yardı*mın kesilmesini amaçlayan eski bir savaş yöntemidir. Bir ablukanın başarılı olabilmesi için, abluka uygulayan ülkenin düşmanından daha güçlü bir donanmaya sahip olması ge*rekir.

Uluslararası yasalara göre, abluka koyan ülke bu kararını bütün ülkelere duyurmak zorundadır. Öbür uluslar da, savaşa girmemiş olsalar bile yasal bir ablukayı kabul etmek ve bu karara uymakla yükümlüdürler. Özel izni olmadan ablukayı yarmaya çalışan gemiler abluka kırıcı olarak kabul edilir; yakalanan gemiye ve yüküne el konur. Bir ülke, yeterli güç ve kaynaklara sahip olmadığı için abluka*yı uygulayamaz, yalnızca duyurmakla yetinir*se o abluka yasal sayılmaz. Tarafsız devletle*rin uymak zorunda olmadıkları bu ablukaya "kâğıt üstünde abluka" denir.

I. Dünya Savaşı'nda İngiltere, Almanya'ya besin ve savaş malzemelerinin girişini engelle*mek için Almanya kıyılarına abluka koymuş*tu. Ama savaşa katılmayan ülkeler malzeme*leri Almanya'nın tarafsız komşularına, özel*likle Danimarka ve Hollanda'ya gönderdiler.
Bu ülkeler de malzemeleri demiryoluyla Al*manya'ya aktardı. Böylece abluka tam anla*mıyla başarıya ulaşamadı. Bunun üzerine İngiltere, yükün gerçekten Danimarka ya da Hollanda'ya gönderilip gönderilmediğini an*lamak için tarafsız gemileri arayacağını açık*ladı. Buna karşılık Almanya da Britanya adalarını ablukaya almak için denizaltı kul*lanmaya başladı.

Günümüzde abluka uygulamak ya da ablu*kayı yarmak için hem denizaltılar, hem uçak*lar kullanılmaktadır. 1948'de SSCB Batı Ber*lin'e abluka koyunca, ABD ve İngiltere yak*laşık bir yıl boyunca kenti dışardan hava*yoluyla beslediler. Üretilen sanayi ürünlerini de gene havayoluyla kent dışına taşıdılar.
1962'de ABD, SSCB'den füze almasını engellemek için Küba'yı ablukaya aldı. Hava saldırısı tehdidiyle desteklenen abluka başarı*lı oldu ve Küba'daki füze üsleri söküldü.
 

Üst