Emir İşlemleri Nasıl Yapılır?

probit borsası
shicco
  • SHA-256: Bitcoin işlemlerinde kullanılan bu protokol sayısal imza standardında kullanılmak üzere tasarlanmış bir şifreleme algoritmasıdır. Algoritmaların hızlı çalışması için verinin kendisi değil özeti imzalanır.

SatoshiNakamoto

Üstçavuş


0.00000000
  • 0.00000000  
  • #1
Emir girişiyle başlayan hisse senedi alım-satım süreci emrin borsaya iletilmesi ve borsa tarafından sisteme kaydedilmesi, emrin eşleştirilmesi ve tasfiye işlemlerinden oluşur.

  • Emir Girişi: Yatırımcı, yatırım hesabının bulunduğu aracı kurum veya bankanın uyguladığı emir kabul yöntemleri çerçevesinde, internet üzerinden elektronik olarak, şahsen veya telefon, faks ve benzeri iletişim araçları ile alım satım emrini iletir. Emrin geçerli olabilmesi için mutlaka hisse sembolünün, geçerlilik süresinin ve fiyat tipinin belirtilmesi gereklidir.
  • Emrin Borsaya İletilmesi: Usulüne uygun olarak girilen emirler aracı kuruluş tarafından hisse senedinin işlem gördüğü borsaya iletilir. Borsaya ulaşan emirler sisteme kaydedilir.
  • Eşleştirme: Borsa sistemine kaydedilen emirler fiyat ve zaman önceliği kuralına göre eşleştirilir. Buna göre düşük fiyatlı satış emirleri yüksek fiyatlı satış emirlerinden daha önce karşılanır ve aynı şekilde yüksek fiyatlı alım emirleri de düşük fiyatlı alım emirlerinden önce karşılanır. Fiyatların eşit olması durumunda ise sisteme daha önce girilen emre öncelik verilir. Geçerlilik süresi belirtilen emirler bu süre içinde karşılanamzsa emir iptal edilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen emirler karşılanamadığında izleyen işlem gününde eşleştirilir
  • Tasfiye: Karşılanan alım emirleri için alış bedeli ve komisyon tutarları yatırımcının hesabından tahsil edilir ve alınan hisse senetleri İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. veya Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından yatırımcı adına kaydedilir ve ardından aracı kuruluş söz konusu hisseleri müşterinin hesabına geçirerek tasfiye işlemini tamamlar.
 

Üst